BERÄKNINGSPORTAL

I beräkningsportalen kan du beräkna coilvikt och ytterdiameter för coils samt formatvikt och löpmeter formatplåt.
Beräkningarna är baserade på densiteten för stål 7850 kg/.

COILS

COILVIKT

mm
mm
mm
kg

YTTERDIAMETER

mm
kg
mm
0
mm

FORMAT PLÅT

FORMATVIKT

mm
mm
mm
0
kg
0
m2
st
0
kg

FORMAT ANTAL & AREA

mm
mm
mm
kg
0
m2
0
st

LÖPMETER

mm
mm
kg
0
Kontakta oss