VARMFÖRZINKAD PLÅT

TILLVERKNINGSPROCESS

Materialet är en kallvalsad oglödgad plåt, men kan även vara varmvalsad betad plåt (för grövre tjocklekar). Plåten beläggs med ett tunt zinkskikt där materialet först värms (glödgas) och sedan passerar en gryta med flytande zink. Varmförzinkad plåt tillverkas i tjocklekar ca 0.35 – ca 4.0 mm.

STÅLSORTER

Mjuka stål:
Används när formnings- och pressningsegenskaper är viktigare än hållfasthetsegenskaper. Finns i kvaliteterna DX51D till DX56D.
Konstruktionsstål:
Används i byggnadsindustrin. Passar till rullformning och enklare bockning. Garanterade minimivärden för sträck- och brottgräns.
Höghållfasta stål:
Erbjuder goda möjligheter till viktbesparing.
Mikrolegerade:
Kombinerar hög hållfasthet med god formbarhet. De har jämna hållfasthetsegenskaper och är avsedda för enklare pressning och formning.
Tvåfasstål:
Betecknas DP, (Dual Phase) har mycket god formbarhet i kombination med hög hållfasthet. Materialet har förmågan att deformations- och varmhårdna, vilket betyder att sträckgränsen ökar betydligt vid bockning eller pressning samt vid lackering där lacken bränns.
Refosstål:
Är Fosforlegerade (P) höghållfasta stål med goda dragpressningsegenskaper. Den slutliga hållfastheten i den färdiga detaljen erhålls genom deformationshårdnande vid pressning.

MEKANISKA EGENSKAPER – MJUKA STÅL
EN 10 346 Sträckgräns Re
(N/mm2)
Brottgräns Rm
(N/mm2)
Förlängning
A80 min. (%)*
DX 51 D Min. 140 270-500 22
DX 52 D 140-300 270-420 26
DX 53 D 140-260 270-380 30
DX 54 D 120-220 260-350 36
DX 56 D 120-220 260-350 39
Värdena baseras på prov uttaget tvärs valsriktningen.
*) För t ≤ 0,70 mm gäller två enheter lägre värde.
MEKANISKA EGENSKAPER – KONSTRUKTIONSSTÅL
EN 10 346 Sträckgräns Re
min.(N/mm2)
Brottgräns Rm
min.(N/mm2)
Förlängning
A80 min. (%)*
S 220 GD 220 300 20
S 250 GD 250 330 19
S 280 GD 280 360 18
S 320 GD 320 390 17
S 350 GD 350 420 16
S 550 GD 550 560
Värdena baseras på prov uttaget längs valsriktningen.
*) För t ≤ 0,70 mm gäller två enheter lägre värde.
MEKANISKA EGENSKAPER – HÖGHÅLLFASTA MIKROLEGERADE STÅL
EN 10 346 Sträckgräns Re
min.(N/mm2)
Brottgräns Rm
min.(N/mm2)
Förlängning
A80 min. (%)*
HX 260 LAD 260-330 350-430 26
HX 300 LAD 300-380 380-480 23
HX 340 LAD 340-420 410-510 21
HX 380 LAD 380-480 440-560 19
HX 430 LAD 420-520 470-590 17
Värdena baseras på prov uttaget tvärs valsriktningen.

ZINKBELÄGGNING

Mängden zink på plåten anges i viktklasser, där den vanligaste är Z 275. Siffran 275 avser zinkskiktens sammanlagda vikt i g/m2 på bägge sidor av plåten, vid ett s.k. trippeltest. (Vid ett s.k. singeltest tillåts en något mindre vikt.)

Viktklass Zink-vikt, inkl. båda sidor (g/m2) Zinkskikts-tjocklek per sida*
(μm)
Trepunktsprov min. Enpunktsprov min.
Z 100 100 85 7
Z 140 140 120 10
Z 200 200 170 14
Z 275 275 235 20
Z 350 350 300 25
*) Skikttjockleken är beräknad på min.-värdena för trepunktsprov (1 μm = 7,14 g/m2)

YTA

Ytutseende:
N Normalt rosmönster (på senare tid sällan förekommande)
M Förminskat rosmönster (har blivit standard)
Ytkvalitet:
A (Normal yta) Små porer, variationer i rosmönstret, mörka fläckar, ränder och små passiveringsfläckar tillåts. Sträckriktmärken och zinkavrinningsmärken får förekomma.
B (Förbättrad yta) Trimvalsat material. Små fel såsom sträckriktmärken, märken från trimvalsning, repor, intryckningar, rosmönster, zinkavrinningsmärken och svaga passiveringsmärken får förekomma. Ytan har inga porer.
C (Bästa yta) Trimvalsat material. En av sidorna ska vara fri från defekter som kan påverka utseendet hos en förstklassigt målad yta. Den andra sidan ska minst uppfylla kraven för ytkvalitet B.
Ytbehandling:
C Kemisk passivering
0 Anoljning
C0 Kemisk passivering + anoljning

Vi har som standard yta M A C, och uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet.

TJOCKLEKSTOLERANSER, ENLIGT EN 10 143

för stål med en specifierad min. sträckgräns <260.

TJOCKLEKSTOLERANSER, ENLIGT EN 10 143 (för stål med en specifierad min. sträckgräns <260)
Nominell tjocklek (mm) Tjocklekstoleranser för nominell bredd (mm)
≤ 1200 > 1200 ≤ 1500 > 1500
≥ 0,35 ≤ 0,40 ± 0,04 ± 0,05
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,06
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,07
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,09
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,12
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,14
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,16
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,17 ± 0,17 ± 0,18
Min. sträckgräns ≥ 260 < 360 N/mm² ökas tolranserna med 15 -20 %.
Min. sträckgräns ≥ 360 ≤ 420 N/mm² ökas toleranserna med 30 -40 %.
Snävare toleranser mot extra kostnad.
Kontakta oss