MAGIZINC®

TILLVERKNINGSPROCESS

MagiZinc är ett kostnadseffektivt alternativ för konventionell varmförzinkad plåt. Genom att tillsätta små mängder Magnesium och Aluminium i Zink-skiktet kan man halvera zinklagret på plåten. Detta betyder minskad användning av zinkresurser, minskad miljöpåverkan, bättre svetsbarhet och reptålighet. Det unika beläggningsskiktet bildar en stabil barriär mot korrosion. Detta ger överlägset korrisionsskydd, även i utsatta miljöer. MagiZinc har en ythårdhet som gör att den ger mindre avfällningar och mindre friktion vid djupdragning och rullformning. MagiZinc tillverkas i tjocklekar 0.40 – 2.50 mm.

STÅLSORTER

Mjuka stål:
Används när formnings- och pressningsegenskaper är viktigare än hållfasthetsegenskaperna. Finns i kvaliteterna DC01 till DC06.
Konstruktionsstål:
Används i byggnadsindustrin.
Höghållfasta stål:
Erbjuder goda möjligheter till viktbesparingar.
Mikrolegerade:
Kombinerar hög hållfasthet med god formbarhet. De har jämna hållfasthetsegenskaper och är avsedda för enklare pressning och formning.

MEKANISKA EGENSKAPER – MJUKA STÅL
EN 10 346 Sträckgräns Re
(N/mm2)
Brottgräns Rm
(N/mm2)
Förlängning
A80 min. (%)*
DX 51 D Min. 140 270-500 22
DX 52 D 140-300 270-420 26
DX 53 D 140-260 270-380 30
DX 54 D 140-220 260-350 36
DX 56 D 120-180 260-350 39
Värdena baseras på prov uttaget tvärs valsriktningen.
*) För t ≤ 0,70 mm gäller två enheter lägre värde.
MEKANISKA EGENSKAPER – KONSTRUKTIONSSTÅL
EN 10 346 Sträckgräns Re
min.(N/mm2)
Brottgräns Rm
min.(N/mm2)
Förlängning
A80 min. (%)*
S 220 GD 220 300 20
S 250 GD 250 330 19
S 280 GD 280 360 18
S 320 GD 320 390 17
S 350 GD 350 420 16
Värdena baseras på prov uttaget längs valsriktningen.
*) För t ≤ 0,70 mm gäller två enheter lägre värde.
MEKANISKA EGENSKAPER – HÖGHÅLLFASTA MIKROLEGERADE STÅL
EN 10 346 Sträckgräns Rp0.2
min.-max.(N/mm2)
Brottgräns Rm
min.-max.(N/mm2)
Förlängning
A80 min. (%)*
HX 260 LAD 260-330 350-430 26
HX 300 LAD 300-380 380-480 23
HX 340 LAD 340-420 410-510 21
HX 380 LAD 380-480 440-560 19
HX 420 LAD 420-520 470-590 17
Värdena baseras på prov uttaget tvärs valsriktningen.

YTBELÄGGNING

Mängden beläggning på plåten anges i viktklasser, där den vanligaste är ZMA140. Siffran 140 avser beläggningens sammanlagda vikt i g/m2 på bägge sidor av plåten, vid ett s.k. trippeltest. (Vid ett s.k. singeltest tillåts en något mindre vikt.)

Viktklass Zink-vikt, inkl. båda sidor (g/m2) Zinkskikts-tjocklek per sida*
(μm)
Trepunktsprov min. Enpunktsprov min.
ZMA 100 100 85 7
ZMA 140 140 120 10
ZMA 200 200 170 14
ZMA 275 275 235 20
ZMA 310 310 265 24
*) Skikttjockleken är beräknad på min.-värdena för trepunktsprov (1 μm = 7,14 g/m2)

YTA

Ytkvalitet:
A (Normal yta) Små porer, variationer i rosmönstret, mörka fläckar, ränder och små passiveringsfläckar tillåts. Sträckriktmärken och zinkavrinningsmärken får förekomma.
B (Förbättrad yta) Trimvalsat material. Små fel såsom sträckriktmärken, märken från trimvalsning, repor, intryckningar, rosmönster, zinkavrinningsmärken och svaga passiveringsmärken får förekomma. Ytan har inga porer.
Ytbehandling:
C Kemisk passivering (kromfri)
0 Anoljning

TJOCKLEKSTOLERANSER, ENLIGT EN 10 143

för stål med en specifierad min. sträckgräns <260.

TJOCKLEKSTOLERANSER, ENLIGT EN 10 143 (för stål med en specifierad min. sträckgräns <260)
Nominell tjocklek (mm) Tjocklekstoleranser för nominell bredd (mm)
≤ 1200 > 1200 ≤ 1500 > 1500
≥ 0,35 ≤ 0,40 ± 0,04 ± 0,05
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,06
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,07
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,09
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,12
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,14
Min. sträckgräns ≥ 260 < 360 N/mm² ökas tolranserna med 15 -20 %..
Min. sträckgräns ≥ 360 ≤ 420 N/mm² ökas toleranserna med 30 -40 %.
Snävare toleranser mot extra kostnad.
Kontakta oss