VARMVALSAD PLÅT

TILLVERKNINGSPROCESS

Materialet vid varmvalsning är stålämnen, s.k. slabs, med typmåtten 12000 x 1650 x 250 mm. Uppvärmning i speciella ugnar upp till 1250° C och sedan genom en serie valspar där tjockleken successivt reduceras. Slutligen upp på rulle. Varmvalsad bandplåt tillverkas i tjocklekar ca 1.5 till ca 20 mm. För bättre ytfinish kan plåten betas efter att den kallnat. Betning innebär att plåten passerar ett syrabad där järnoxid avlägsnas från ytan. Bandbetad plåt tillverkas i tjocklekar ca 1.5 till ca 12 mm.

STÅLSORTER

Mjuka stål:
Används när formnings- och pressningsegenskaper är viktigare än hållfasthetsegenskaper.
Konstruktionsstål:
Används för allmänna konstruktionsändamål, där kravet på formbarhet inte är så högt. Garanterade minimivärden för sträck- och brottgräns
Höghållfasta mikrolegerade stål:
Kombinerar hög hållfasthet med god formbarhet. Idealiskt stål för bockning och goda möjligheter till viktbesparing.
Tryckkärlsstål:
Avsett för slutna trycksatta behållare.
Rosttröga stål:
Utvecklar ett effektivt eget atmosfäriskt rostskydd.

MEKANISKA EGENSKAPER – MJUKA STÅL
Stålsort
EN 10111
Sträckgräns Re
(N/mm2)
Brottgräns Rm
max
(N/mm2)
Förlängning min %
A80                 A5
1,5 ≤ t < 2,0 2,0 ≤ t ≤ 8,0 1,5 ≤ t < 2,0 2,0 ≤ t < 3,0 3,0 ≤ t ≤ 8,0
DD11  170-360  170-340 440 23 24 28
DD12  170-340  170-320 420 25 26 30
DD13  170-330  170-310 400 28 29 33
DD14  170-310  170-290 380  31 32 36
Värdena baseras på prov uttaget tvärs valsriktningen.
MEKANISKA EGENSKAPER – KONSTRUKTIONSSTÅL
Stålsort
EN 10 025-2
Sträckgräns Re
Min
(N/mm2)
Brottgräns Rm
Min-max
(N/mm2)
Förlängning min %
A80                 A5
Tjocklek
t<3 3≤t 1,5≤t<2,0 2,0≤t<2,5 32,5≤t≤3,0 3,0≤t
S235JR 235 360-510 360-510 17 18 19 24
S275JR 275 430-580 410-560 15 16 17 21
S355JR 355 510-680 470-630 14 15 16 20
Värdena baseras på prov uttaget tvärs valsriktningen.
MEKANISKA EGENSKAPER – HÖGHÅLLFASTA MIKROREGLERADE STÅL
EN 10 149 – 2 Sträckgräns Re
Min (N/mm2)*
Brottgräns Rm
Min-Max (N/mm2)
Förlängning min %
A80                 A5
Bockbarhet 180°**
min. dorndiameter
1,5≤t<2,0 2,0≤t<3,0
 S315MC 315 390-510 20 24 0 x t
 S355MC 355 430-550 19 23 0.5 x t
 S420MC 420 480-620 16 19 0.5 x t
S460MC 460 520-670 14 17 1.0 x t
S500MC 500 550-700 12 14 1.0 x t
S550MC 550 600-760 12 14 1.5 x t
 S600MC 600 650-820 11 13 1.5 x t
 S650MC 650 700-880 10 12 2.0 x t
 S700MC 700 750-950 10 12 2.0 x t
*) Värdena för dragprov baseras på prov uttaget tvärs valsriktningen.
**) Värdena för bocktest baseras på prov uttaget tvärs valsriktningen.

YTA

Varmvalsad plåt fi nns med följande olika ytutföranden:

  • Obetad, även kallat svart
  • Betad och anoljad
  • Betad torr

Vi har som standard betad och anoljad.

TJOCKLEKSTOLERANSER, ENLIGT EN 10 051:

Nominell tjocklek (mm) Tjocklekstoleranser för nominell bredd (mm)
≤ 1200 ≤ 1200   ≤ 1500 ≤ 1500   ≤ 1800 > 1800
≤ 2,00 ± 0,17 ± 0,19   ± 0,21     –
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,18 ± 0,21   ± 0,23   ± 0,25
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,20 ± 0,22   ± 0,24   ± 0,26
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,22 ± 0,24   ± 0,26   ± 0,27
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,24 ± 0,26   ± 0,28   ± 0,29
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,26 ± 0,28   ± 0,29   ± 0,31
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,29 ± 0,30   ± 0,31   ± 0,35
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,32 ± 0,33   ± 0,34   ± 0,40
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,35 ± 0,36   ± 0,37   ± 0,43
> 12,50 ≤ 15,00 ± 0,37 ± 0,38   ± 0,40   ± 0,46
För stålsorter med en specificerad sträckgräns
över 350 N/mm² ökas tjocklekstoleranserna med 15%.
över 400 N/mm² ökas tjocklekstoleranserna med 30%.
över 460 N/mm² ökas tjocklekstoleranserna med 40%.
Moderna valsverk håller sig som regel inom 75% av EN 10051.
Snävare toleranser går att avtala mot extra kostnad.

BREDDTOLERANSER, ENLIGT EN 10 051:

Nominell tjocklek
(mm)
Breddtolerans
(valskanter) (mm)
≤ 700 ≤ 1200 – 0 +20
> 1200 ≤ 1500 – 0 +20
> 1500 ≤ 2070 – 0 +25
Kontakta oss