ÖVRIGA STÅLKVALITÉER

Är du i behov av specialstål, höghållfast material eller önskar någon form av kundanpassning  kontakta oss.

Vi har en hög ambition att möta industrins krav gällande kvalitet, produktivitet, prisbild och leveranstider.

Kontakta oss