TEST & VERTKYG

MATERIALOPTIMERING • 3D SIMULERING

3D Simulering

Vi kan tillsammans med våra kunder utföra olika former av testningar av material.  I moderna 3D program både ritas och simulerar vi bockning för att minimera antal förserier och materialåtgång.

Materialoptimering

Beredning görs i moderna program för maximalt materialutnyttjande.

Testverkstad

Vi har också en provavdelning som består av två styrda kantpressar och en lasermaskin där vi kan hjälpa våra kunder med framtagning av prototyper eller mindre produktionsserier.

I kantpressen som är en 4 meters HFP på 220 ton med 7 axlar producerar vi både små och stora detaljer med hög precision. I lasern på 4 kw med tillhörande höglager producerar vi material upp till 25,00x1500x3000 mm.

Contact us